Ulkoista logistiikka

Monelle yritykselle logistiikka ei ole ydintoiminto. Kuitenkin sen hoitaminen erinomaisesti on yksi yrityksen tärkeimmistä palvelumielikuvaan vaikuttavista tekijöistä. Myöhästyminen tai vahingoittuminen saattaa myös aiheuttaa mielikuvahaitan lisäksi myöhästymis- tai sakkomaksuja tai muuta harmia.

Kun logistiikka halutaan ulkoistaa, sen taustalla on ajatus erinomaisen ja laajan asiantuntemuksen hankkimisesta edullisemmin kuin palkkaamalla työhön oma työntekijä tai teettämällä työ työntekijän oman toimen ohella. Yhden uuden työntekijän palkkakustannus on vuositasolla vähintään 45.000 €. On erinomainen tuuri, jos tällainen työntekijä hallitsee kaikki kuljetuksiin ja huolintaan liittyvät erityiskysymykset sekä asiantuntemuksen ja omaa lisäksi hyvän yhteistyöverkoston tarvittavissa kuljetusmuodoissa ja kohdemaissa.

Koska moni on huomannut, että erinomaista tuuria on tarjolla vain hyvin harvoin, he ovat päätyneet ulkoistamaan logistiikkansa meille. Teemme erilaajuisia sopimuksia yrityksen tarpeista riippuen. Sovimme kaikki hinnoitteluperusteet etukäteen, jolloin toimintamme on läpinäkyvää molempiin suuntiin.

Ota yhteyttä ja varaa aikaa neuvotteluun!

 

Tiina Haapala
etunimi.sukunimi@ahalogistics.com
Lue lisää
Tiina Haapala on tehnyt pitkän uran kuljetus- ja huolinta-alalla. Hän on toiminut kuljetuspäällikkönä suuressa kansainvälisessä yrityksessä useita vuosia sekä huolinta-alalla myynti- ja aluepäällikkönä yli kymmenen vuoden ajan, erityisvastuualueena projekti- ja erikoiskuljetukset. Hän toimii myös kouluttajana sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

 

Jonna Ahkila-Niemi
etunimi.sukunimi@ahalogistics.com
Lue lisää
Jonna Ahkila-Niemi on työskennellyt kuljetus- ja huolinta-alalla useiden vuosien ajan hoitaen kaikkia vienti- ja tuontikuljetuksia niin maalla, merellä, rautateillä kuin ilmassa sekä erikoisosaamisalueenaan projekti- ja erikoiskuljetuksia. Hän omaa laaja-alaisen kokemuksen kaikista kuljetusalan tehtävistä sekä tullimuodollisuuksista niin viennin kuin tuonninkin osalta. Hän toimii myös alan kouluttajana.