Tietosuojaseloste

AHA LogsticsIlle on tärkeää huolehtia kävijöiden henkilötietojen yksityisyydestä. Noudatamme Suomen henkilötietolakia sekä EU:n tietosuoja-asetusta. Käytämme henkilötietoja vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään ja yhteydenpidon helpottamiseen. 

Rekisterinpitäjä

Oy AHA Logistics Ltd
Y-Tunnus: 2372471-4
Liikekuja 2
65380 Vaasa
aha@ahalogistics.com

Henkilörekisterin nimi

AHA Logisticsin asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän rekisterin tarkoituksena on parantaa asiakaspalveluamme, tukea markkinointiamme ja helpottaa yhteydenpitoa. Käytämme henkilötietoja vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään. Jos käyttäjä luovuttaa meille tietoja, käytämme niitä vain ilmoitettuihin toimintoihin.

Rekisteröitävät tiedot

Yritys:

  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen sähköpostiosoite
  • Yrityksen puhelinnumero
  • Yrityksen postiosoite
  • Yrityksen Y-tunnus
  • Yrityksen toimiala
  • Tiedot yrityksen tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta sekä asiakaskontaktoinneista

Henkilö:

  • Henkilön nimi
  • Henkilön sähköpostiosoite
  • Henkilön puhelinnumero
  • Henkilön titteli

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana sekä sen työn aikana, mikä tehdään mahdollisen asiakassuhteen luomiseksi. Tietoja voidaan kerätä lisäksi väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös messujen, erilaisten verkostoitumis- ja markkinointitapahtumien sekä koulutustapahtumien yhteydessä.

Evästeet:

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeet voivat sisältää myös käyttäjän yksityistietoja, kuten yhteystiedot.

AHA Logistics käyttää verkkosivustollaan Google Analyticsin kautta kerättyjä evästeitä. Lisäksi AHA Logisticsilla on käytössä Fonectan Audience insights -palvelu, joka käyttää evästeitä palvelun tuottamiseen.

Ulkopuolisen evästeet/Google Analytics:

Google Analytics on kytketty verkkosivuihin ja se käyttää verkkosivuston evästeitä. Evästeiden perusteella kerätään tietoja verkkosivuston käyttäjien käyttötottumuksista, esimerkiksi siitä, millä sivuilla käyttäjä vierailee ja kauanko hän on sivustolla. Tämän tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä sekä parantaa käyttäjäkokemusta. Lue lisätietoja Google Analyticsin evästeistä tästä: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Ulkopuolisen evästeet / Fonecta Audience insights:

Audience Insights kerää tiedot pienellä JS-koodilla, joka asennetaan verkkosivulle. Tämän palvelun tarkoituksena on kerätä evästeitä ja analysoida niiden perusteella verkkosivuston käyttöä Fonectan evästepolitiikan mukaisesti. Lisätietoja Fonectan evästekuvauksesta löytyy sivulta https://www.fonecta.fi/info/hyodyllista-tietoa/tietoa-evasteista/

Uutiskirje/Mailchimp:

AHA Logistics käyttää Mailchimpia ainoastaan uutiskirjeen lähetyksiin, eikä sitä ole kytketty verkkosivuihin. Mailchimpiin lisätään vain niiden asiakkaiden tiedot, joille uutiskirje lähetetään. Uutiskirjeen voi perua koska tahansa uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä. Lue lisätietoa Mailchimpin yksityisyydestä tästä: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Ulkopuolisen evästeet/Leadfeeder:

Leadfeeder on Google Analyticsiin kytketty työkalu ja se käyttää verkkosivuston evästeitä. Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä, mikä yritys tai henkilö on vieraillut verkkosivuilla ja millä sivuilla hän on käynyt. Tämän tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä. Lue lisätietoja Leadfeederin evästeistä tästä: https://www.leadfeeder.com/privacy/

LinkedIn Lead Gen Form

Hyödynnämme LinkedIn-kampanjoiden kautta yhteystietonsa jättäneiden henkilöiden tietoja asiakaskontaktointiin. Asiakkaan antamat yhteystiedot tallentuvat LinkedIniin, jonne on pääsy vain AHA Logisticsilla, ja ne poistetaan 90 päivän kuluessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käyttämämme palveluntarjoajat saattavat siirtää tietoja EU‐ /ETA‐alueen ulkopuolelle. Evästeiden ja sosiaalisen median palveluiden keräämät tiedot siirtyvät yllä mainittujen palveluntarjoajien periaatteiden mukaisesti. Yksittäisten asiakkaiden tiedot lähetetään alihankkijoille ainoastaan silloin, kun asiakkaalle tehtävä työ sitä edellyttää.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja luovutetaan alihankkijalle ainoastaan siinä tapauksessa, kun ostettu palvelu sisältää AHA Logisticsin alihankkijan kanssa yhteistyössä tehtävää työtä.

Rekisterin suojaus

AHA Oy:llä on digitaalinen asiakasrekisteri, jonka käyttö on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Asiakastietojen käsittelijöillä on aina vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus jotka ovat kirjattuna työsopimukseen.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

AHA Oy:n asiakkailla ja yhteistyökumppaneilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Heillä on myös oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointi- ja mainontatarkoituksiin sekä turvata muut henkilötietolaissa mainitut oikeutensa. Tiedot tarkastetaan ja korjataan henkilön kirjallisesta pyynnöstä joko postitse tai sähköpostilla allekirjoitettuna. Pyyntö osoitetaan seuraavaan osoitteeseen:

Oy AHA Logistics Ltd
Liikekuja 2
65380 Vaasa
Finland
aha@ahalogistics.com