Ajankohtaista

Meille jokainen lähetys on sydämen asia

Laivaamme paljon lastia, joka ei ole lastattavissa normaaleihin DC (Dry Cargo) -kontteihin. Tällaiset lastit vaativat erikoiskalustoa, kuten OT (Open Top) - tai FR (Flat Rack) -kontteja. Osa lastista on niin suurikokoista, että se joudutaan laivaamaan irtolastina B/B (Break Bulk). Teemme laivauksia ympäri maailmaa ja mietimmekin aina tapauskohtaisesti vaihtoehtoisia laivausmahdollisuuksia lähetyksille. On tärkeää miettiä, kuinka tavarat saadaan turvallisesti perille aikataulussa pysyen.

Käytännön esimerkit ja asioiden konkreettinen havainnollistaminen selventävät asioita aina paremmin kuin sähköpostin ja puhelimen välityksellä annettu informaatio.

Kokoonnuimmekin yhdessä asiakkaan, varustamon sekä terminaalioperaattorin kanssa päiväksi käymään läpi eri osa-alueita erikoislastien käsittelyssä ja laivauksessa niin varustamoiden kuin terminaalioperaattoreiden vaatimusten täyttämiseksi. Perehdyimme lastin kiinnittämiseen, tuentoihin, tuentamateriaaleihin, pakkausmerkintöihin ja kuljetuspiirustuksiin sekä alukseen lastaukseen. Päivän aikana asiakas pystyikin helposti toteamaan kuljetuspiirustusten tärkeyden ja sen, miten oleellisia sidonta- ja nostopaikkojen sekä painopisteen merkintä ovat tavarassa. Oikeiden mittojen, painojen ja painopisteiden saaminen ovat piirustusten ohella erittäin tärkeitä jo laivausta suunniteltaessa. Kuljetuksissa on myös huomioitava, että vaatimukset kotimaankuljetuksille ja merikuljetuksille eroavat toisistaan.

Tiiviiden ja antoisien luentojen lisäksi tutustuimme Mussalon satamaan, kävimme tarkistamassa terminaalissa asiakkaan laivausta odottavia erikoislasteja ja vierailimme varustamon laivalla kapteenin vieraana.

Päivä oli mielenkiintoinen ja hyödyllinen kaikille osapuolille. Asiakkaalta saatu positiivinen palaute kannustaa meitä järjestämään myös uusia koulutustilaisuuksia.

 

koulutus
Siirry "Ajankohtaista"-sivulle