Ajankohtaista

Konttipunnitusten uudet määräykset 1.7.2016 alkaen

1.7.2016 Suomessa sekä myös maailmanlaajuisesti voimaan astuvan SOLAS (Safety of Life at Sea) määräyksen vaatimuksena on ilmoittaa kontin tarkka VGM (Verified Gross Mass) -paino varustamolle.

VGM paino = tavaran paino + pakkauksen paino+ kiinnitys-/ja tuentamateriaali + kontin oma paino (kontin taara). Kontin taara löytyy kontin päädyn merkinnöistä ja moni varustamo on ryhtynyt toimiin, jotta se olisi löydettävissä myös sähköisesti.

Aluksen päällikkö tai hänen edustajansa ei saa ottaa konttia ahdattavakseen alukseen 1.7.2016 lukien, mikäli kontin VGM painoa ei ole säädösten mukaisesti ilmoitettu. Viranomaiset suorittavat tarkastuksia konttien massan suhteen ja mahdollisista kuluista ja sanktioista vastaa laivaaja

Laivaajalla on kaksi tapaa vahvistaa VGM-paino:

1. Punnitus - punnita/punnituttaa kontti eurooppalaisen tyyppihyväksynnän saaneella ja kalibroidulla vaa’alla
2. Summaus – laskemalla yhteen kontin kokonaismassa: tavaran paino + pakkauksien paino + tuentamateriaalin paino + kontin taara. Kokonaismassa voidaan laskea yhteen kirjallisesti toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä menetelmällä (esim. ISO 9000)

Mikäli teillä ei ole itsellä mahdollisuutta konttia punnita tai laskea dokumentaatioon perustuen tarkkaa painoa, kontit voidaan punnita satamassa. Punnituspyyntö tulee pyytää etukäteen ja punnitus on maksullista.

Konossementilla ilmoitetaan edelleen kuitenkin pelkkä tavaranpaino, eli tulevaisuudessa ilmoitetaan kaksi eri painoa terminaalioperaattorille ja varustamolle.

Tulemme lähettämään teille erillisen liitteen, johon pyydämme teitä täyttämään VGM tiedot ja vahvistamaan ne allekirjoituksellanne ja palauttamaan meille closing aikaan mennessä.

Lisätietoa ja keskustelua aiheesta Suomessa Jyrki Vähätalo/Trafi https://twitter.com/JVhtalo ja koko maailman tilanteesta: http://www.worldshipping.org/industry-issues/safety/global-container-weight-verification-rule-effective-july-1-2016.

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle