News

Kuljetukset asiakkaan antamien reunaehtojen mukaisesti

Jokaisella asiakkaalla on omat resurssiraamit. Kuljetusta suunniteltaessa selvitetään aina ensin asiakkaan tärkeimmät kriteerit, joiden perusteella valitaan oikea ratkaisu kyseiseen lähetykseen. AHA Logistics ei tarjoa vain sitä, mitä kysytään, vaan sitä, mikä on paras ratkaisu asiakkaan antamien reunaehtojen puitteissa. Asiakkaat saavat usein säästöä sillä, että ehdotamme toisenlaista ratkaisua kuin he olivat alun perin ajatelleet.

– Yleensä tärkeimmät kriteerit ovat aikataulu ja hinta. Monien asiakkaiden kanssa on aikataulupaine, mutta hinnallakin on aina väliä. Tällaisissa tapauksissa selvitämme eri vaihtoehtoja ja kerromme, mikä on hinta eri aikatauluille. Vaihtoehdoista asiakas saa päättää, meneekö etusijalle hinta vai aikataulu, AHA Logisticsin varatoimitusjohtaja Jonna Ahkila-Niemi kertoo.

Alihankkijoiden valinnalla on suuri merkitys kriteerien täyttymisessä. AHA Logisticsilla on useita yhteistyökumppaneita, joista valitaan lähetykseen sopivin. Kun huolehdimme kuljetuksesta, teemme samalla kokonaisvaltaista projektinhoitoa. AHA Logistics ottaa huomioon myös yrityksen taloudelliset ja kirjanpidolliset asiat. Säästöä haetaan niin tullimaksuista kuin pakkaustavoistakin.

– Mietimme järkevimmät vaihtoehdot tullaukselle. Sillä on iso taloudellinen vaikutus. Esimerkiksi tuonnissa tullimaksuja vältetään joissain tapauksissa alkuperätodistuksella tai erilaisilla luvilla. Myös erilaisella pakkaus- ja lastaustavalla voidaan säästää. Kun huolehdimme näistä asioista, asiakas välttyy ikäviltä yllätyksiltä, Ahkila-Niemi sanoo.

Dokumentaatio hoidetaan huolellisesti, jotta vältytään turhilta ongelmilta. Työskentelemme paljon myös asiakkaiden eri sidosryhmien, kuten esimerkiksi pankkien kanssa mm. silloin kun lähetyksessä on maksutapana remburssi. Tarkastamme remburssin vaatimukset erityisesti kuljetusten osalta, mutta myös muissa asioissa avustamme asiakkaita. Kuljetusehtojen tarkistaminen on tärkeä osa prosessia, sillä jos remburssin ehtoja ei voida toteuttaa, yritys ei välttämättä saa kaupasta rahojaan.

– Emme huolehdi vain kuljetuksesta, vaan sen jokaisesta osa-alueesta. Kuljetus seurataan aina alusta loppuun asti. Asiakas saa yhden yhteyshenkilön, jonka kanssa hoidetaan koko prosessi. Näin molemmilla on selkeä kokonaiskuva kuljetuksesta, toimitusjohtaja Tiina Haapala kertoo.

Go back to "News"