Yhteystiedot

Vaasan konttori
(pääkonttori)

Oy AHA Logistics Ltd
Liikekuja 2
65380 Vaasa
Finland


Vantaan konttori
Oy AHA Logistics Ltd
Teknobulevardi 3-5, D-talo
01530 Vantaa
Finland

 

 

Tiina Haapala on tehnyt pitkän uran kuljetus- ja huolinta-alalla. Hän on toiminut kuljetuspäällikkönä suuressa kansainvälisessä yrityksessä useita vuosia sekä huolinta-alalla myynti- ja aluepäällikkönä yli kymmenen vuoden ajan, erityisvastuualueena projekti- ja erikoiskuljetukset. Hän toimii myös kouluttajana sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
Jonna Ahkila-Niemi on työskennellyt kuljetus- ja huolinta-alalla useiden vuosien ajan hoitaen kaikkia vienti- ja tuontikuljetuksia niin maalla, merellä, rautateillä kuin ilmassa sekä erikoisosaamisalueenaan projekti- ja erikoiskuljetuksia. Hän omaa laaja-alaisen kokemuksen kaikista kuljetusalan tehtävistä sekä tullimuodollisuuksista niin viennin kuin tuonninkin osalta. Hän toimii myös alan kouluttajana.
Suoma Magnuksella on yli 30 vuoden kokemus alalta. Hän on toiminut aiemmin useiden kontti- ja konventionaalista liikennettä tarjoavien varustamoiden linjapäällikkönä sekä johtajana. Hänen kuljetusalan kokemuksensa onkin laaja ja ratkaisu kuljetustarpeisiin löytyy niin pieniin kappaletavaralähetyksiin kuin suuriin erikoisosaamista vaativiin projekteihin.
Riikka Harju omaa pitkän ja laaja-alaisen kokemuksen kuljetus- ja huolinta-alalta. Työuransa hän on aloittanut laivanselvittäjänä, jonka jälkeen hän siirtyi aikarahtausten ja sahatavaralaivausten pariin. Vuodesta 2005 lähtien hän on keskittynyt projekti- ja erikoiskuljetuksiin hoitaen myös normaalikuljetuksia kaikilla kuljetusmuodoilla pelikenttänään koko maailma.
Katja Alatorvisella on kokemusta kuljetuksista ja logistiikasta ”pöydän molemmilta puolilta”. Työuransa hän on aloittanut huolintaliikkeessä, jonka jälkeen hän on työskennellyt viennin parissa kahdessa kansainvälisessä teollisuusyrityksessä. AHA Logistics on tullut hänelle tutuksi myös asiakkaan näkökulmasta ja siitä onkin etua asiakkaiden kohtaamien ongelmien ymmärtämisessä ja niiden ratkaisemisessa. Katja on hoitanut erityisesti projekti- ja erikoiskuljetuksia mutta myös pienempiä lähetyksiä ympäri maailman.
Emma s
Emma Haapala
Logistiikkakoordinaattori, Vaasa
Emma Haapalan voidaan sanoa kasvaneen kuljetus- ja huolinta-alalle, sillä hän on seurannut alaa hyvin läheltä lapsuudesta saakka. Kansainvälisen kaupan tutkinnon, työkokemuksen sekä alan erikoiskoulutuksen myötä hän omaa monialaiset taidot kaikista kuljetusmuodoista ja on kartuttanut osaamista erityisesti tuontihuolinnan puolelta.
Anne s
Anne Helin
Logistiikkakoordinaattori, Vantaa
Anne Helinillä on pitkä ja monipuolinen työkokemus kuljetus- ja logistiikka-alan eri osa-alueilta. Kansainvälisen kaupan koulutuksen lisäksi hän on suorittanut Ulkomaankaupan ammattitutkinnon. Vankin osaaminen on feeder- ja konttivarustamojen liikenteestä, jossa on tullut tutuksi niin kontti- kuin erikoiskalustokuljetuksetkin, lähelle ja kauas.
Ella
Ella Haapala
Logistiikkakoordinaattori, Vaasa
Oppia ikä kaikki. Alanvaihtaja Ella on kerryttänyt monipuolisesti kokemusta myynti- ja asiakaspalvelutyöstä. Tiinan nuorimpana, Ella on myös seurannut alaa lapsesta saakka. Ella hoitaa tällä hetkellä pääsääntöisesti vientilähetyksiä. Asiakaspalvelun ammattilaisena, löytyy häneltä intoa selvittää asia kuin asia. Huumoria naiselta ei puutu, joten asiointi Ellan kanssa ei käy tylsäksi!
Teija Vuoriselle on Kansainvälisen kaupan tutkinnon lisäksi kertynyt työkokemusta jo useammasta kuljetus- ja huolinta-alan yrityksestä. Hän on hoitanut tehtäviä laidasta laitaan; niin vientiä kuin tuontia maantie-, meri- ja lentokuljetusmuodoilla pitäen sisällään myös vienti- ja tuontitullaukset. Hänellä on myös kokemusta projekti- ja erikoiskuljetuksista.
Hennamaijalla on monipuolista kokemusta kuljetus- ja huolinta-alan työstä jo reilun kymmenen vuoden ajalta. Hän on hoitanut lento-, meri- ja maantiekuljetuksia, sekä tullauksia niin viennin kuin tuonninkin saralla. Hennamaija on opiskellut kansainvälistä kauppaa, sekä suorittanut tullin OTA-koulutuksen. Huolintaliikkeiden lisäksi hän on työskennellyt vientikuljetusten parissa myös kansainvälisessä teollisuusyrityksessä ja pitääkin aikaa pöydän toisella puolella opettavaisena kokemuksena joka auttaa näkemään asiakkaan näkökulman asioihin ja mahdollistaa monipuolisen asiakkaan palvelemisen.